Feijenoord is een dynamische wijk waar altijd iets te beleven is. Zo zijn er twee mooie parken, het grootste indoor skatepark van Nederland, een house of E-sports, een huis van de wijk en een prachtig uitzicht over de Maas.

Dankzij treinstation Rotterdam-Zuid is er een snelle verbinding met het centrum en de rest van Rotterdam-Zuid.

De wijk
Feijenoord is aan het eind van de 19e eeuw gebouwd als eerste uitbreiding van Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas. Bij de bouw hield gemeente Rotterdam zich afzijdig waardoor de kwaliteit van de woningen overwegend laag was. Het werd het afvoerputje van de stad. Zo was er een pesthuis, een weeshuis en een leerlooierij. Pas rond 1970 werd het grootste deel van deze panden gesloopt en vervangen door sociale woningbouw.

De wijk Feijenoord heeft ruim 8.200 inwoners. Hiervan heeft ongeveer 85 procent een niet Nederlandse achtergrond. Zowel het opleidings- als inkomensniveau loopt achter op het Rotterdamse gemiddelde. Tegelijkertijd heeft de wijk de afgelopen jaren flink wat nieuwe bewoners aangetrokken met een hoger opleidings- en inkomensniveau, met name in het gebied rondom de Feijenoordkade.

Er valt genoeg te beleven in de wijk Feijenoord. Huis van de wijk De Dam is een centrale wijkvoorziening. De integrale programmering voor en door bewoners en professioneel ondersteund, stimuleert bewoners om mee te doen in de maatschappij. Dan is er het prachtige Nassauhavenpark, waar je een terrasje kunt pakken langs de Feijenoordkade met een van de prachtigste uitzichten van Rotterdam. Verder is er een ecologische buurttuin en heeft Unilever een belangrijke vestiging in de wijk, de watertaxi heeft er een stopplaats.

Wijk info

Wijk agenda

Wijkraad Feijenoord (formeel)
Formele Bijeenkomst Wijkraad Feijenoord
donderdag 16 februari 2023
20:00
Locatie
Huis van de Wijk De Dam, Persoonsdam 142, 3071 EE Rotterdam

Voorzitter
George Verhaegen
Toelichting
Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 16-02-2023 12.00 uur per mail doorgeven via
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl


Agendapunten

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
 4. Ter besluitvorming:
 5. a

 6. MeldR brief wijkraad Ommoord
 7. Wijkverslag
 8. Ter bespreking:
 9. Wijkakkoord
 10. Parkeren
 11. Website Rotterdam staat vast / Roseknoop
 12. Inspraak unileverterrein
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wijkraad wijkfeijenoord

Nieuws uit de wijk

Historie van de wijk